Actions
Share

Kenmerk incassomachtiging op de factuur vermelden

Klik voor informatie over Menu Administratie Klik voor informatie over Menu Programma Klik voor informatie over Menu Onderhoud Klik voor informatie over Menu Overzicht Klik voor informatie over Menu Extra Klik voor informatie over Menu Venster Klik voor informatie over Menu Help (F1) Klik voor informatie over Inkopen Klik voor informatie over Verkopen Klik voor informatie over Boekhouden Klik voor informatie over Bankieren Klik voor informatie over Klanten Klik voor informatie over Leveranciers Klik voor informatie over Voertuigen Klik voor informatie over Artikelen Klik voor informatie over Help Klik voor informatie over Installatie van Snelstart Klik voor informatie over Online werken Klik voor informatie over SQL Klik voor algemene informatie Klik voor informatie over de laatste versie van SnelStart Classic
Kenmerk incassomachtiging op de factuur vermelden
Met SnelStart 11 incasseert u eenvoudig bedragen bij klanten in Nederland en binnen Europa. U gebruikt hiervoor het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA dat vanaf 1 februari 2014 verplicht is.

Als u bedragen gaat incasseren, dan dient u van uw klant een machtiging te ontvangen waarin zij hun goedkeuring geven voor het incasseren van bedragen. Dit kunnen doorlopende of eenmalige machtigingen zijn. Elke machtiging krijgt in uw administratie een uniek kenmerk. Dit kenmerk wordt in het incassobestand opgenomen (verplicht) dat u naar uw bank stuurt. 

Hoewel het niet verplicht is om het kenmerk van de incassomachtiging op de factuur te vermelden is dit wel een wens van een aantal gebruikers van SnelStart. Vooralsnog is dit niet standaard in de factuursjablonen opgenomen, daarom bieden wij u de onderstaande oplossing.


Oplossing:

Om het kenmerk van de incassomachtiging op uw factuur te plaatsen voegt u een formuleveld toe aan de opmaak van uw factuur. In het formuleveld plaatst u de onderstaande formule.

iif([Hoofd].[fldIncassoMachtigingID]<>0, "Kenmerk incassomachtiging: "& dlookup("fldKenmerk","tblIncassoMachtiging","fldIncassoMachtigingID=" & [Hoofd].[fldIncassoMachtigingID] & ""),"")

U werkt als volgt:
  • Stap 1 Ga naar menu Onderhoud, Verkoopsjablonen (opmaak);
  • Stap 2 Kies de juiste sjabloon in het overzicht links;
  • Stap 3 Open het layoutvenster met de knop 'Opmaak wijzigen';
  • Stap 4 Klik in de gereedschapskist voor de knop 'Formule' en sleep hem naar de goede plek;
  • Stap 5 Selecteer en kopieer de bovenstaande formule;
  • Stap 6 Dubbelklik op het geplaatste formuleveld;
  • Stap 7 Plak de formule in het veld 'Formule' in het eigenschappenvenster;
  • Stap 8 Klik op 'OK';
  • Stap 9 Sla tenslotte de layout op en sluit het venster af.
Bij het afdrukken van een factuur die u bij uw klant incasseert komt dan automatisch een regel te staan waarin het kenmerk van de machtiging wordt weergegeven. Facturen die niet geïncasseerd worden krijgen deze regel niet.

 De wettelijke ingangsdatum van SEPA is 1 februari 2014. Er is een overgangsperiode tot 1 augustus 2014 ingesteld. Snelstart is klaar voor SEPA, wij adviseren u om uw administratie ook zo snel mogelijk SEPA-proof te maken.


Article ID: 1131, Created On: 8/23/2013, Modified: 2/6/2014