Actions
Share

Nieuwe grootboekrekening aanmaken

Klik voor informatie over Menu Administratie Klik voor informatie over Menu Programma Klik voor informatie over Menu Onderhoud Klik voor informatie over Menu Overzicht Klik voor informatie over Menu Extra Klik voor informatie over Menu Venster Klik voor informatie over Menu Help (F1) Klik voor informatie over Inkopen Klik voor informatie over Verkopen Klik voor informatie over Boekhouden Klik voor informatie over Bankieren Klik voor informatie over Klanten Klik voor informatie over Leveranciers Klik voor informatie over Voertuigen Klik voor informatie over Artikelen Klik voor informatie over Help Klik voor informatie over Installatie van Snelstart Klik voor informatie over Online werken Klik voor informatie over SQL Klik voor algemene informatie Klik voor informatie over de laatste versie van SnelStart Classic
Nieuwe grootboekrekening aanmaken
Een nieuwe administratie die u aanmaakt in SnelStart bevat het standaard SnelStart grootboekschema. Indien noodzakelijk kunt u nieuwe grootboekrekeningen aanmaken. Dit doet u als volgt:
 • Stap 1 Ga naar Onderhoud, Grootboekrekeningen en klik op 'Nieuw';
 • Stap 2 Voer de vier noodzakelijke basisgegevens in;
  • Rekeningnummer (het nummer van de grootboekrekening);
  • Omschrijving (een duidelijke omschriijving van de grootboekrekening);
  • Functie (deze bepaalt de btw);
  • Balans/Verlies&Winst (geef aan of het een balansrekening is of verlies en winst);
 • Stap 3 Klik op 'Opslaan' om de nieuwe grootboekrekening op te slaan.

 De Functie bepaalt wat voor soort rekening het is (kosten, omzet, diversen, btw, of dagboek) en wordt gebruikt voor de automatische btw berekening.Tips & Tricks:
 • U mag meerdere grootboekrekeningen dezelfde rekeningfunctie geven, uitgezonderd de functies 4 (dagboek verkopen), 5 (dagboek inkopen), 8 (dagboek balans), 21 t/m 23 (BTW af te dragen) en 41 t/m 43 (BTW te vorderen).
 • Indien een grootboekrekening onder geen enkele rekeningfunctie valt kunt u rekeningfunctie 0 (Diversen) gebruiken, bijvoorbeeld: afschrijvingen, privérekeningen, inventaris, etc.
 • Als er geboekt is op een grootboekrekening kunt u de functie niet meer wijzigen (uitgezonderd functie 0);


Gerelateerde onderwerpen:

Article ID: 116, Created On: 11/3/2009, Modified: 6/3/2014