Actions
Share

Boekhoudkundige begrippen

Klik voor informatie over Menu Administratie Klik voor informatie over Menu Programma Klik voor informatie over Menu Onderhoud Klik voor informatie over Menu Overzicht Klik voor informatie over Menu Extra Klik voor informatie over Menu Venster Klik voor informatie over Menu Help (F1) Klik voor informatie over Inkopen Klik voor informatie over Verkopen Klik voor informatie over Boekhouden Klik voor informatie over Bankieren Klik voor informatie over Klanten Klik voor informatie over Leveranciers Klik voor informatie over Voertuigen Klik voor informatie over Artikelen Klik voor informatie over Help Klik voor informatie over Installatie van Snelstart Klik voor informatie over Online werken Klik voor informatie over SQL Klik voor algemene informatie Klik voor informatie over de laatste versie van SnelStart Classic Klik voor informatie over Snelstart XD

Boekhoudkundige begrippen

Balans:

Dit zijn de bezittingen, schulden en eigen vermogen van een bedrijf.

De balans is het uitgangspunt van de boekhouding. Die geeft een overzicht van al uw bezittingen en schulden. Een vaste regel is dat ‘de balans in evenwicht moet zijn’. Dat houdt in dat het totaal van alle bezittingen altijd gelijk moet zijn aan het totaal van alle schulden.

Grootboekrekeningen:

Om niet na elke transactie een nieuwe balans te hoeven samenstellen, worden de gegevens van de balans overgenomen op grootboekrekeningen. Op deze grootboekrekeningen worden alle inkomsten en uitgaven geboekt.

Hoofdboeking en tegenboeking:

Elke transactie wordt dubbel geboekt om de balans in evenwicht te houden. Als bijvoorbeeld een klant een rekening van € 100,- contant komt betalen, neemt het saldo van de kas met € 100,- toe. Dit is de hoofdboeking. Tegelijkertijd neemt het saldo van de debiteuren (openstaande posten) af met € 100,-. Dit wordt de tegenboeking genoemd.

Kolommenbalans, Verlies- & Winstrekening en eindbalans:

Verlies en Winst: zijn alle kosten, uitgaven en de omzet.

Periodiek wordt aan de hand van de grootboekrekeningen een Verlies- & Winstrekening en een nieuwe balans samengesteld. Dit gaat met behulp van een kolommenbalans.

Om te controleren of er bij de boekingen geen fouten gemaakt zijn, wordt er eerst een proefbalans opgemaakt; hierop moet het totaal van beide kolommen gelijk zijn. Aan de hand van de proefbalans wordt de saldibalans gemaakt waarop de saldi van de verschillende grootboekrekeningen te zien zijn. Deze saldibalans vormt de basis voor de Verlies- & Winstrekening en de eindbalans.

De Verlies- & Winstrekening geeft aan hoe groot de winst of het verlies over een bepaalde periode is geweest en waardoor dit verlies of winst wordt bepaald.Article ID: 119, Created On: 11/3/2009, Modified: 7/10/2013