Actions
Share

Standaardpagina

Klik voor informatie over Menu Administratie Klik voor informatie over Menu Programma Klik voor informatie over Menu Onderhoud Klik voor informatie over Menu Overzicht Klik voor informatie over Menu Extra Klik voor informatie over Menu Venster Klik voor informatie over Menu Help (F1) Klik voor informatie over Inkopen Klik voor informatie over Verkopen Klik voor informatie over Boekhouden Klik voor informatie over Bankieren Klik voor informatie over Klanten Klik voor informatie over Leveranciers Klik voor informatie over Voertuigen Klik voor informatie over Artikelen Klik voor informatie over Help Klik voor informatie over Installatie van Snelstart Klik voor informatie over Online werken Klik voor informatie over SQL Klik voor algemene informatie Klik voor informatie over de laatste versie van SnelStart Classic
Het voorraadsysteem
Als u artikelen factureert met SnelStart, dan kunt u de voorraad bijhouden. Vanaf SnelStart inControle (SnelStart Nota 5) kunt u gebruik maken van verschillende voorraadsystemen:
  • FiFo: First in, First Out: De artikelen die het eerst binnenkomen, worden het eerst geleverd;
  • LiFo: Last in, First Out: De artikelen die het laatst binnenkomen, worden het eerst geleverd;

De instelling van het voorraadsysteem maakt u via menu Extra, Instellingen in het tabblad artikelen.

De keuze die u maakt heeft gevolgen als u aan financieel voorraadbeheer doet omdat u hiermee de berekening van de kostprijs in een order bepaalt. Zie hieronder het rekenvoorbeeld.


Voorbeeld:

Stel, u heeft op 25 maart van dit jaar 20 gereedschapskisten van uw leverancier ontvangen tegen een inkoopprijs van € 20.00. Op 17 april heeft u een tweede zending ontvangen van 10 stuks tegen een inkoopprijs van € 22.00.
Er komt eind april een klant die koopt bij u 25 gereedschapskisten.
  • Bij FiFo worden alle 20 stuks van 25 maart en 5 uit de zending van 17 april financieel verwerkt. De kostprijs wordt op de volgende wijze berekend: 20 x 20 + 5 x 22 = € 510.00

  • Bij LiFo worden alle 10 stuks van 17 april en 15 uit de zending van 25 maart financieel verwerkt. De kostprijs wordt op de volgende wijze berekend: 10 x 22 + 15 x 20 = € 520.00.

Article ID: 1631, Created On: 10/10/2014, Modified: 10/10/2014