Actions
Share

Boekjaar afsluiten - Nieuw factuurnummer in nieuw boekjaar

Klik voor informatie over Menu Administratie Klik voor informatie over Menu Programma Klik voor informatie over Menu Onderhoud Klik voor informatie over Menu Overzicht Klik voor informatie over Menu Extra Klik voor informatie over Menu Venster Klik voor informatie over Menu Help (F1) Klik voor informatie over Inkopen Klik voor informatie over Verkopen Klik voor informatie over Boekhouden Klik voor informatie over Bankieren Klik voor informatie over Klanten Klik voor informatie over Leveranciers Klik voor informatie over Voertuigen Klik voor informatie over Artikelen Klik voor informatie over Help Klik voor informatie over Installatie van Snelstart Klik voor informatie over Online werken Klik voor informatie over SQL Klik voor algemene informatie Klik voor informatie over de laatste versie van SnelStart Classic
Nieuw factuurnummer in nieuw boekjaar
 
Deze informatie gaat over SnelStart 11 en ouder. Bekijk hier deze informatie over SnelStart 12
 
Als u een jaarafsluiting heeft gedaan en u begint te werken in een nieuw boekjaar, dan moet vaak ook de factuurnummering worden aangepast. Vaak wordt het jaartal vermeld in het factuurnummer om een beter overzicht te krijgen. Dit jaartal wijzigt niet automatisch mee als u het boekjaar afsluit. U zult deze aanpassing dus handmatig moeten doen. Dit doet u als volgt:
 • Stap 1 Start SnelStart op en open uw administratie;
 • Stap 2 Ga naar menu Extra en kies voor de optie 'Instellingen';
 • Stap 3 Ga naar het tabblad Orders in het venster met de basisgegevens;
 • Stap 4 Pas in het veld 'Volgend factuurnummer' het factuurnummer aan;
  • Zet bij voorkeur het jaartal van het boekjaar aan het begin;
  • Start bij voorkeur weer met volgnummer ....0001;
  • Gebruik bij voorkeur factuurnummers van minimaal 8 karakters;
 • Stap 5 Pas eventueel ook andere nummeringen aan;
 • Stap 6 Klik op de knop 'Opslaan' om de nieuwe factuurnummering op te slaan;

Afbeelding: Nieuw factuurnummer instellen


Article ID: 1632, Created On: 1/5/2015, Modified: 1/2/2017