Actions
Share

Bankieren: Afschriften downloaden en inlezen Klik hier voor dit artikel over SnelStart 12 op het SnelStart KennisPlein

Klik voor informatie over Menu Administratie Klik voor informatie over Menu Programma Klik voor informatie over Menu Onderhoud Klik voor informatie over Menu Overzicht Klik voor informatie over Menu Extra Klik voor informatie over Menu Venster Klik voor informatie over Menu Help (F1) Klik voor informatie over Inkopen Klik voor informatie over Verkopen Klik voor informatie over Boekhouden Klik voor informatie over Bankieren Klik voor informatie over Klanten Klik voor informatie over Leveranciers Klik voor informatie over Voertuigen Klik voor informatie over Artikelen Klik voor informatie over Help Klik voor informatie over Installatie van Snelstart Klik voor informatie over Online werken Klik voor informatie over SQL Klik voor algemene informatie Klik voor informatie over de laatste versie van SnelStart Classic
Afschriften downloaden en inlezen

Vanaf SnelStart inKaart (SnelStart Boek 2) kunt u afschriftbestanden van uw bank automatisch laten inlezen en verwerken in uw boekhouding. Hiervoor dient u een of meerdere bankrekeningen in te stellen.

1 - Instellen Bankieren

Kies voor informatie over het instellen van bankieren voor een van de onderstaande links (openen in een nieuw venster of tabblad):


2 - Downloaden van afschriftbestanden

Het downloaden van afschriften gaat buiten SnelStart om. Na het instellen van uw bankrekening bij bankieren downloadt u de afschriftbestanden (mutaties) op de website van uw bank. De manier van downloaden verschilt per bank.
3 - Opslaan van afschriftbestanden
 
Sla uw afschriftbestanden op in de juiste map. Deze map is ingesteld bij Programma, Bankieren in het kader 'Communicatie'.

Met de optie 'Opslaan als' kiest u zelf de juiste map voor het opslaan. Anders wordt uw afschrift door uw internetbrowser automatisch opgeslagen in de map 'Downloads'. De instellingen voor het opslaan van bestanden variëren per internetbrowser

 Na het opslaan van het afschrift in de juiste map opent u SnelStart. Het opgeslagen bestand wordt nu automatisch ingelezen en verwerkt.


Gerelateerde onderwerpen:


Article ID: 70, Created On: 7/6/2009, Modified: 1/18/2017